Andrejčáková Eva

 • maďarčina
 • dráma
 • esej
 • fikcia
 • poézia
 • pre deti
 • pre mládež

(1970) narodila sa v Komárne, vyštudovala slovenčinu a estetiku na FiF UK v Bratislave, ako novinárka začínala v československom týždenníku Mosty, v rokoch 2000 až 2018 pôsobila v denníku SME, kde stále príležitostne prispieva. Spolupracuje s internetovým kultúrnym magazínom Dunszt.sk. Od roku 2020 pôsobí v Ústave svetovej literatúry SAV. Venuje sa umeleckému prekladu z maďarčiny, získala viacero prekladateľských a novinárskych štipendií.

Publikačná činnosť

 • 2021 Péter Nádas Vlastná smrť august august
 • 2021 Pál Závada Prirodzené svetlo Slovart
 • 2019 Ladislav Mednyánszky Denníky 1877 — 1918 (rozšírené vydanie) SNG
 • 2017 Dániel Varró Nie, nie, nie, veruveru nie Verbarium
 • 2016 Virág Erdős Moja vina a iné Aspekt
 • 2007 Ladislav Mednyánszky Denníky Kalligram
 • 2007 László Márton Bratstvo Kalligram
 • 2004 Antológia: Hung(a)ry Kitchen Drewo a srd
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov