Müllerová Nikola

  • angličtina
  • čeština
  • detektívka
  • fantasy
  • fikcia
  • motivačná
  • populárno-náučná
  • pre mládež
  • sci-fi

Čo v srdci, to na papieri. Čo na papieri, to v srdci. Láskou k písanému slovu sa netajím už od detstva. Tá ma doviedla k štúdiu prekladateľstva a tlmočníctva, kde si rozvíjam okrem schopnosti pracovať so slovenským textom aj schopnosť prekladať z a do anglického jazyka, ku ktorému som mala tiež vždy veľmi blízky vzťah. Momentálne som prváčka na magisterskom stupni odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický jazyk a slovenský jazyk. O rok ma čakajú štátnice, no už popri škole aktívne pracujem v oblasti marketingu, kde pravidelne prekladám rôzne texty z aj do angličtiny. V posledných rokoch taktiež intenzívne prekladám texty z češtiny, najskôr v rámci práce pre PR agentúru so sídlom v Prahe, v súčasnosti prekladám články pre fitness web Aktin. Nikto sa profesionálom nenarodil a aj talent treba rozvíjať. Mojím snom je objavovať všetky zákutia svojho jazykového talentu a neustále sa zlepšovať, aby som pomohla ľuďom nájsť v sebe lásku ku knihám, ako som našla aj ja. 🙂

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov