DoSlov je občianske združenie literárnych prekladateliek a prekladateľov, redaktoriek a redaktorov.

Naším cieľom je informovať, spájať a prispievať k profesijnému rozvoju prekladateľov a redaktorov literárnych textov. V spolupráci s LITA pomáhame zvyšovať povedomie literárnych prekladateľov o ich autorských právach, obhajujeme dôstojné pracovné podmienky literárnych prekladateľov a redaktorov a zasadzujeme sa za férové nastavenie zmluvných podmienok medzi autormi prekladov a používateľmi ich diel. Svojou celoročnou činnosťou sa usilujeme zviditeľniť prácu prekladateľov a redaktorov literárnych textov v očiach širokej verejnosti. Sme členom Európskej rady asociácií literárnych prekladateľov CEATL.

Naše poslanie

Novinky

Čomu sa venujeme

V našich aktivitách sa zameriavame na profesionálov v oblasti literárneho prekladu a redaktorskej práce, vydavateľstvá, študentov a študentky prekladateľstva i širokú verejnosť. Organizujeme workshopy zamerané na ďalšie vzdelávanie profesionálov v oblasti prekladu, literárnej redakcie a autorských práv. Informujeme o zaujímavých podujatiach, grantoch a štipendiách. Organizujeme besedy pre študentstvo a verejnosť s cieľom propagovať literárny preklad a jeho kultúrny prínos. Monitorujeme aktuálne podmienky spolupráce prekladateľov/redaktorov a vydavateľstiev: realizovali sme prieskum podmienok trhu v oblasti literárneho prekladu za rok 2019. Spravujeme zoznam literárnych prekladateľov a redaktorov.

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!